สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 30 ส.ค.59 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายชื่อสถานประกอบการ รับนิสิตสหกิจ ม.ทักษิณ ปี 54-60
 
     

รายชื่อสถานประกอบการที่เคยรับนิสิตสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2554 -2560
รายละเอียด