สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แบ่งปันความรู้สหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 27 ก.ย.59 ถึงวันที่ 11 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มคอ.6 โดยอาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
 
     

มคอ.6 แบ่งปันโดย อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
รายละเอียด