สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 21 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุน
 
     
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนสหกิจศึกษานานาชาติ   ทั้งนี้ให้นิสิตที่ได้รับทุนมาทำสัญญาขอรับทุนได้ภายในวันที่  23  ธันวาคม  2559
ประกาศ