สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.พ.60 ถึงวันที่ 24 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมหลักสูตร"การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ"รุ่นที่ 5
 
     
สมาคมสหกิจศึกษาไทย ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ" รุ่นที่ 5 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายละเอียด