สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 23 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 19 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายชื่อสถานประกอบการ รับนิสิตสหกิจ ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2559
 
     

สรุปรายชื่อสถานประกอบการ ที่รับนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา  2559  (นิสิตสามารถใช้ประกอบในการหาที่่ฝึกงานได้)

สรุปรายชื่อ