สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 19 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการจัดสรรทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560
 
     
ประกาศรายชื่อและการสนับสนุนทุนสหกิจศึกษาให้แก่นิสิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ประกาศ