สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 มี.ค.61 ถึงวันที่ 7 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สรุปจำนวนนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560
 
     
ปีการศึกษา  2560  มีนิสิตสหกิจศึกษาทั้งหมด  528  คน จาก  16 หลักสูตร
สรุปรายชื่อ