สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 มี.ค.61 ถึงวันที่ 7 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดการประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ปีการศึกษา 2560
 
     
ด้วยเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างได้จัดโครงการประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษาขึ้น ในวันที่ 5 เมย. 61 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดในระดับประเทศต่อไป
เอกสารเชิญ