สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 18 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ใบสมัครทุนสหกิจศึกษานานาชาติ
 
     
ให้นิสิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ เขียนใบสมัครขอรับทุนพร้อมเอกสารเสนอโครงการ ดังนี้

ใบสมัครขอรับทุน

ข้อเสนอโครงงาน

***ส่งภายในวันศุกร์ที่  21 ธันวาคม  2561 นี้  หากไม่เจอพี่ให้ใส่ซองแต่ละคนวางไว้ที่โต๊ะทำงานด้านใน***