สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 21 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2561
 
     
ประกาศหลักเกณธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2561

ประกาศ