สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.66 ถึงวันที่ 23 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2565