สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
 
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลับหน้าหลัก
      ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรฐานบริการภายใต้ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน โอเชี่ยน จังซีลอน
ที่แขวนถุงแบบเลื่อนได้
ความพึงพอใจที่ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าในแต่ละITE ของเบทาโกรช็อป อ่าวนางในพื้นที่10กิโลเมตร
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังประเภทเนื้อไก่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ณ ร้านเบทาโกรช็อป หาดใหญ่ สาขา 2
การจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการสำหรับพนักงานแผนก Checkout ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการพลังงานเพื่อให้ความรู้พนักงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่
กฎระเบียบที่ควรรู้ในระหว่างการรอรับการตรวจหนังสือเดินทาง
-->  page 1