สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
 
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562 กลับหน้าหลัก
      ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 59
การประเมินผลมาตรฐานการให้บริการของพนักงานแอมเวย์ สาขาหาดใหญ่
การส่งเสริมการขายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า : กรณีศึกษา ร้านเบทาโกร ช็อป สาขาสตูล
ฟังก์ชั่น Icon Help
การจัดการสื่อเต๊นท์การ์ดที่หมดอายุ
Lean Catering
แผนการขาย เบชวนชิม
การพัฒนากลยุทธ์ในการใช้โปรแกรม DIY และ WORD
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Popcorn ชนิดผง
Product Display or top stock
การติดตามรถขนส่งด้วย GPS Ttacker
การใช้บัตรสมาชิกและ Cross-selling เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าจากกลุ่มลูกค้ารายย่อย
ความคุ้มค่าที่ได้มากกว่าการชมภาพยนตร์
Room Cheek List เอกสารตรวจความเรียบร้อยห้องพัก
ความแตกต่างในความสำเร็จ
ต่อยอดความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี
ป้ายราคาไม่ตรงกับราคาสินค้า
ป้ายบอกเครื่องดื่ม All Cafe
iTouch Major Movie Plus
การเพิ่มยอดขายหมูนุ่มต่อลูกค้ากลุ่มบริการจากเบทาโกร ช็อป สาขาทุ่งสุ่ง
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตยางก้อนเล็กและยางก้อนใหญ่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ของกลุ่มบริษัท ศรีตรัง หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
-->  page 1 [ 2