สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562 กลับหน้าหลัก
      ด้านนวัฒกรรม ปี 59
ระบบจัดการข้อมูลแผนที่ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
คู่มือพนักงานออนไลน์ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
คู่มืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง
การพัฒนาวีดีทัศน์เพื่อปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เตรียมรับมือสึนามิ
-->  page 1