สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE นานาชาติ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ
คู่มือสหกิจศึกษานานาชาติ
แบบฟอร์มสหกิจศึกษานานาชาติ
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2559
 
 
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ กลับหน้าหลัก
    ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
   

ปีการศึกษา  2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563