สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ภาคโปสเตอร์
           รายละเอียดโครงานสหกิจศึกษา (ใบสมัคร เอกสารประกอบ)

ลำดับที่

ชื่อนิสิต

ชื่อโครงงาน

เอกสารการประกวด 

(คลิ๊กดูรายละเอียด)    

1

นางสาวณัฐวี แก้วมูณี วิดีโอสอนไวยากรณ์ภาษาจีนออนไลน์ ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

2

นางสาวธมลวรรณ กิจผลิต

Chat Bot สื่อการให้ความรู้และกฎระเบียบแก่พนักงาน

ผ่านระบบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account)

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

3

นางสาวชุติมา คำมีเกษา

การวางแผนการขายสินค้าและการบริการลูกค้าของพนักงานขาย

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

4

นางสาวอามานีย์ ฮามะ Krabi Chill Out เว็บแอปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พัก ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

5

นางสาวสุปวีณ์ ชูเศษ ผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยหอมจากแป้งข้าวเบายอดม่วงทดแทนแป้งสาลี  ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

6

น.ส.นฤษา ชุมนิรัตน์

การวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของพนักงานศูนย์สนับสนุนการบริการทางการแพทย์

(HYs-MEST) ด้วยโปรแกรม Excel เพื่อนำไปใช้ในการจัดการระบบการ

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

7

นส. ปาริตา  เพชรรัตน์

การแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ ใน Google Sheet ไปยัง Line ด้วย Google Apps Script

และ Line Notify เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าคงคลัง ณ ห้างไดอาน่าหาดใหญ่

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

8

ศศิวิมล สิทธิเดช การวางแผนและทำสื่อโฆษณาบริษัท พรีเมี่ยมไทยพัฒนา จำกัด ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

9

ภานุวัฒน์ ไกรเทพ

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อสร้างการรับรู้

ของบริษัทโทรคมนาคมเเห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เขตเมืองสงขลา

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

10

นางสาวลินดา มะหงู Siam Tin Connect บริการให้ข้อมูลตอบกลับอัตโนมัติผ่าน Line OA ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

11

ธนัญญา บัวใหม่ Chat bot ESC การสื่อสารอัตโนมัติผ่าน Line Official Account Central Festival Hatyai ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

12

สุทธิดา ชายสงค์ RPA เบื้องต้นสำหรับงาน HR analytics : กรณีศึกษา บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด  ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์