สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
CWIE นานาชาติ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ
คู่มือสหกิจศึกษานานาชาติ
แบบฟอร์มสหกิจศึกษานานาชาติ
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2559
 
แบบฟอร์มสหกิจศึกษานานาชาติ กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มให้ใช้แบบฟอร์มของภายในประเทศ โดยนิสิตเป็นคนเขียนเองทั้งหมด