0-7431-7600 ต่อ 7111 -1. วิธีการใช้งาน thaimooc.org การเข้าเรียน และการรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์
ดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ldFrZnIFi1Q

2. ส่งใบ CERTIFICATE การอบรมครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยาน - 15 ตุลาคม 2566 ทาง